Palvelut

Palvelut

Kotisairaanhoitopalvelu

Kotisairaanhoito on kotona tapahtuvaa sairaanhoidollista palvelua johon kuuluu:

Ompeleiden poistot
Haavahoidot
Lääkkeiden annostelu
Verensokerin seuranta
Insuliinin pistäminen
Verenpaineen seuranta
Sairaalasta kotiutumistuki

Kotipalvelu

Palveluiden tavoite on turvata ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytyminen tilanteissa, joissa toimintakyvyn alentuminen vaikeuttaa tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista. Kotipalvelua on saatavilla ympäri vuorokauden. Palveluihimme kuuluu:

Aamu- ja iltatoimissa sekä peseytymisessä avustaminen
Ravitsemuksesta huolehtiminen
Vaatehuolto
Asiointi- ja saattajapalvelut
Ulkoilussa avustaminen
Kotiaskareet

Omaishoidon sijaishoito

Hoitaja tulee kotiin hoitamaan hoidettavaa ja tarjoaa mahdollisuuden omaishoitajalle pitää vapaata. Hoitaja voi tehdä myös kotitöitä kuten tiskausta, ruuanlaittoa ja imurointia.